Privacy Policy

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet van de Bescherming van Persoonsgegevens stelt.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

  • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookie verklaring. 
  • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening. 
  • Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij u voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 
  • Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 
  • Recht van inzage en correctie: Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

 HET GEBRUIK VAN COOKIES OP ONZE SITE

Wanneer een gebruiker onze site bezoekt, wijzen we hem of haar een unieke gebruikersidentiteit toe. Er wordt automatisch een cookie gecreëerd en opgeslagen in de computer van de gebruiker.

In eerste instantie wordt deze cookie gebruikt om de inhoud van het virtuele winkelmandje van de gebruiker na te gaan. Deze cookie volgt met andere woorden het online aankoopgedrag – ook via andere sites – van de gebruiker. De cookie zelf wordt opgeslagen in de computer van de gebruiker, maar dit geldt niet voor de gegevens met betrekking tot het online aankoopgedrag van de gebruiker (de inhoud van zijn/ haar virtuele winkelmand). Die informatie wordt opgeslagen in een database op de server van PMU Specialist. Deze informatie biedt PMU Specialist de mogelijkheid om aanbiedingen te verlenen op maat van de interesses van elke gebruiker. De gebruiker kan elk moment het gebruik van deze cookie laten beëindigen en de langs deze weg opgeslagen informatie laten verwijderen uit de database. Hiertoe moet de gebruiker de cookie support uitschakelen in zijn/ haar browser.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 12 jan 2023.